Salih Baba Hazretleri

Erzincan

(d.1846 / ö.1906)

Erzincan'da yetişen Allah dostlarındandır. 1263 (m.1846) yılında doğdu. Babası Mustafa Efendi imam idi. 1324 (m.1906) yılında Erzincan'da vefat etti. Erzincan'da Kırtıloğlu Tekkesi yakınında Akmezarlığa defnedildi. Tasavvufta Halidiyye yolu rehberlerinden Muhammed Samî Erzincanî Hazretleri'nden feyiz alarak kemale erdi. Daha önceleri tüfek ustalığı ile uğ­raştığı bilinmektedir. Tasavvufta kemale erdikten sonra pek çok şiir yazmış ve talebe yetiştirmiştir. Şiirlerinin toplandığı bir Divan'ı yazdı. Tekke edebiyatında son devir şairlerinden olan Salih Baba şiirlerinde bütün türleri kullanmış, gazel türüne ise ağırlık vermiştir. Şiirlerinde tema ola­rak bu dünyanın geçiciliğini, asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak gerekliğini işlemiştir. Şiirlerinden örnek aşağıdadır:

Ömür cevherdir kadri bilinmez

Sakın gafletle geçirme zamanı.

Cihanda şimdi gâl ehli çoğaldı.

Söz ile kandırır nice civanı.

 Bir başka dörtlük daha:

Şeyhim bana sultan imiş,

Hakk'tan bize ihsan imiş.

Görün beni aşk ne imiş,

Amiri derviş eyledi.

 Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.