Sadreddin Konevî Hazretleri

Konya

(d.1210 / ö.1274)

Konya'da bulunan büyük velilerdendir. Adı, Muhammed b. İshak, kün­yesi Ebü'l-Meali, lakabı Sadreddin'dir. 606 (m.1210) yılında Malatya'da doğ­du. 673 (m.1274) yılında Konya'da vefat etti. Kabri, kendi adıyla anılan ca­minin bahçesindedir. Sadreddin Konevî Hazretleri'nin babası Sadık Efendi, Anadolu Selçuk­luları katında hatırı sayılır, yüksek mevki sahibi bir kimse idi. Küçük yaşta ba­bası vefat etti. Daha sonra terbiyesini üvey babası olan büyük mütefekkir ve veli Muhyiddin-i Arabî Hazretleri üzerine aldı. Çok iyi bir tahsil gördü. Kelam ve tasavvuf üzerine birçok kıymetli eser yazdı. Sonraları Muhyiddin-i Arabî Hazretleri'yle birlikte önce Halep'e, sonra Şam'a gitti. Tasavvuf terbiyesini bu zattan aldı. Hayatını ibadet ve riyazetlerle zenginleştirdi. Bir gün yöre hanımları Sadreddin Konevî'nin annesine gelerek şöyle dediler: "Sen zengin, itibarlı bir kişinin hanımı iken şimdi bir Mağripli ihtiyarla evlendin. Ne durumdasın? Hayatından memnun musun?" O da: "Halimden memnunum. Geçimim de iyidir. Fakat gözümün nuru oğlum sıkıntılar içindedir. Gecesi de gündüzü de yoktur. Efendim Muhyiddin-i Arabî kuş eti yer, bal şerbeti içer. Fakat ciğerpareme bir parça arpa ekmeği bile ver­mez. Yememek ve içmemekten bir deri bir kemik kaldı. Üstelik kimseye de gö­rünmez oldu. Uykusu gitsin diye zembile koyup, bir yere asar" dedi. O akşam Muhyiddin-i Arabî Hazretleri yine hanımından bir tavuk istedi. Yemekten sonra hanımına: "Tavuğun kemiklerini bir yere topla" buyurdu. Kadıncağız kemikleri bir yere topladı. O zaman Muhyiddin-i Arabî Hazretleri: "Bismillah! Kalk git ey tavuk" buyurdu. Allahü Teala'nın izniyle tavuk et ve kemiğe büründü ve kanatlanarak uçtu. Bunun üzerine Muhyiddin-i Arabî Hazretleri: "Hanım! Oğlun böyle olduğunda ancak tavuk etini yiyecek" buyurdu. O sırada hanım, Muhyiddin-i Arabî Hazretleri'nin ellerine kapanarak özür dileye­rek, tevbe ve istiğfar etti. Bundan sonra Sadreddin Konevî Hazretleri, tasavvuf mertebelerini bir bir aşarak büyük veliler arasına katıldı. Sadreddin Konevî Hazretleri anlatıyor: "Hocam Muhyiddin-i Arabî hayatta iken, benim yüksek makamlara ulaşmam için çok uğraştı. Fakat sonuca ulaştırılması mümkün olmadı. Vefatın­dan sonra bir gün kabrini ziyaretten dönüyordum. Birden kendimi geniş bir ovada buldum. O anda Allahü Teala'nın muhabbeti beni kapladı. Birden Muhyiddin-i Arabî Hazretleri'nin ruhunu çok net ve güzel bir şekilde gördüm. Tıpkı saf bir nurdu. Bir anda kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde onun yanında olduğumu gördüm. Bana selam verdi. Hasretle boynuma sarıldı ve: "Allah'a hamdolsun ki, perde aradan kalktı. Sevgililer kavuştu, gayret ve niyet boşa gitmedi. Sağlığımda kavuşamadığım makamlara vefatımdan sonra kavuşmuş oldum" buyurdu. Sadreddin Konevî Hazretleri, Muhyiddin-i Arabî Hazretleri'nin vefatın­dan sonra, büyük velilerden Evhadüddin Kirmani Hazretleri'nin sohbetleriyle şereflendi. Ondan da yüksek dereceli bilgiler tahsil etti. Sonra hac dönüşü Konya'ya gelip, yerleşti. Orada güzel halleri ve kerametleriyle çok meşhur ol­du." Bir gün büyük bir ilim meclisi kurulmuş ve Konya ileri gelenleri orada toplanmışlardı. Sadreddin-i Konevî Hazretleri de orada bir seccade üzerinde oturmuştu. Mevlana Hazretleri içeri girince seccadeye oturmasını rica etti. Bu­nun üzerine Mevlana: "Sizin seccadenize oturursam, kıyamette bunun hesabını nasıl veririm?" dedi. Sadreddin Konevî Hazretleri de: "Senin oturmada fayda görmediğin seccade bize de yaramaz" deyip, sec­cadeyi oradan kaldırdı. Mevlana, Sadreddin-i Konevî Hazretleri'nden önce vefat etti. Vasiyeti üzerine, cenaze namazını Sadreddin-i Konevî Hazretleri kıl­dırdı. Sadreddin-i Konevî Hazretleri'nin kabrini ziyaret edenler, onun feyzin­den istifade ederler. Onu vesile yaparak yapılan dualar. Allah'ın izniyle kabul görür. 1899 yılında, Sultan İkinci Abdülhamid Han, şahsî parasıyla, Sadreddin Konevî Hazretleri'nin camisini ve türbesini imar ve ihya edip canlanmasını sağladı. Sadreddin-i Konevî Hazretleri'nin eserlerinden bilinenleri şunlardır:

Nusûs

Hukuk

En-Nefehâtü'l-İlâhiyye

Mefâtihu'l-Ğayb

Fatiha Tefsiri

Şerh-u Ehâdîs-i Erbain

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.