ŞABAN NAKŞİBENDİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1594)

Nakşibendiyye şeyhlerinin âlimlerinden bir zat olup Mudurnuludur. İs­tanbul'da, Emir Buhari zaviyesinde münzevi bir şekilde hayatını sürdürmüştür. Basılmamış Arapça "Kaza ve Kader" ve Türkçe "Merâtîb-i Sülük'' risaleleri vardır. "Fevt-i Nakşibendî" terkibinin delaleti olan 1003 (m.1594) yılında vefat etmiş, Şeyh Vefa Hazretleri'nin türbesinin içerisine defnolunmuştur. Mür­şidi, "Hâkim Çelebi" şöhretiyle anılan Şeyh Muhammed Efendi Hazretleri de burada toprağa verilenler arasındadır.

Yüce Allah sırrını takdis ve mübarek eylesin.