Rüstem Halife Bursâvî Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1511)

Bursa'da yaşayan Allah dostlarındandır. Aslen Bolu ilinin Göynük ilçe­sinden olup, orada dünyaya geldi. Doğum tarihi bilinmemektedir. Sonraları Bursa'ya yerleşti. Önceleri ticaretle meşgul oldu. Sonraları Kastamonulu Şeyh Hacı Halife Hazretleri'ne teslim oldu. Böylece tasavvuf yoluna girip ilerleme­ler kaydetti. Günlerinin çoğunu ibadet ve riyazetlerle geçirmeye başladı. 917 (m.1511) yılında Bursa'da vefat etti. Kabri, Hisar içinde, Orta Pazar'da, Nakkaş Ali Mescidi civarında, Osman Çelebi'nin kabri yanında bulun­maktadır. Nefehâtü'-Üns mütercimi Lâmiî Çelebi anlatıyor: "Bir ara gözümde bir ağrı peyda olmuş ve bu durum uzun müddet devam etmişti. Bir gün bana: "Gençliğimde ben de gözlerimden çok çektim. Kullandığım ilaçların hiç­biri fayda vermedi. Sonunda bir gün yolda giderken bir gençle karşılaştım. Ba­na: "Gözlerinin iyi olmasını dilersen, sünnet-i müekkede olan namazların son iki rekâtında Muavvizeteyn (Felak ve Nas) surelerini oku. Allah'ın izniyle şifa bulursun inşallah" dedi. Onun tavsiyesine uyup, dediklerini yaptım. Gözümün ağrısı geçti. Siz de böyle yapın" deyince, ben biraz haddi aşarak: "O genç kimdi?" diye sordum. Rüstem Halife: "Şanı yüce bir kişidir" diye cevap verdi. Anladık ki Hızır Aleyhisselam imiş. Tarif edilen şeyi ben de yaptım. Az zaman sonra Allahü Teala'nın izniyle gözlerim tam sağlığına kavuştu. Bundan sonra bana şöyle nasihatte bulundu: "Evlad! Beni Müslümanların omzuna yük etme. Yakınca bir yere defnetsinler?" dedi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.