RUŞEN EFENDİ HAZRETLERİ (BÜYÜK RUŞEN)

İstanbul

(d.1719 / ö.1795)

İstanbul-Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Dergâhı şeyhlerindendir. 1719 yılında Mudanya'da doğdu. Dedesi Mustafa Efendi, Atpazarlı Osman Efendi'nin, babası Abdurrahman Efendi de İsmail Hakkı Bursavî Hazretleri'nin talebelerindendiler. Ruşen Efendi doğduğu zaman, İsmail Hakkı Bursavî Hazretleri Mudan­ya'da bulunuyordu. Abdurrahman Efendi, oğlunu hocasının kucağına vererek dua etmesini istemişti. İsmail Hakkı Bursavî Hazretleri, çocuğun adını sordu­ğunda, adının Mehmed, mahlasının ise Emir olduğunu bildirdi. Bursavî Haz­retleri, adını aynen bırakıp, mahlasını "Ruşen" olarak değiştirdi. Mehmed Ru­şen Efendi, bu adla meşhur oldu. Babası Abdurrahman Efendi, I.Mahmud Han devrinde İstanbul'a hicret ederek Kapıağası Zaviyesi'ne şeyh oldu. Ruşen Efendi tahsiline burada devam etti. Celvetiyye yolunun halifeliğini, İsmail Hakkı Bursavî Hazretleri'nin hali­fesi Çorlulu Pertev Efendi Hazretleri'nden, Nakşibendiyye yolunun halifeliğini de Abdülgani Nablusi Hazretleri'nden aldı. 1774 yılında Aziz Mahmud Hüdayi Dergâhı’na şeyh oldu. 1795 yılında vefatına kadar, kısa bir müddet hariç, bu görevini sürdürdü. Ruşen Efendi Hazretleri'nin kabri, Aziz Mahmud Hüdayi Dergâhı’nın Üsküdar tarafından girişte, sağdadır.

Yüce Allah sırrını mübarek ve mukaddes kılsın.