RAMAZAN MAHFÎ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1542 / ö.1616)

Anadolu'nun manevî zenginliği olan Allah dostlarındandır. Adı Ramazan olup, Ramazan Mahfî olarak bilinir. 949 (m.1542) yılında Afyonkarahisar'da doğdu. 1025 (m.1616) yılında İstanbul'da vefat etti. Kocamustafapaşa'da ha­zırlanan dergâhtaki yerine defnedildi. Kabri halen ziyaret edilmektedir. Ramazan Mahfi Efendi, önce zahir ilimlerini tahsil etti. Sonra da tasav­vuf yoluna merak sardı. Devrin velilerinden Kasım Çelebi Hazretleri'nin soh­betlerinde yetişip olgunlaştı, Daha sonra bu zattan hilafet aldı. Sümbül Efendi Hazretleri'nin, Ramazan Mahfi Efendi hakkında göster­diği keramet şöyle anlatılır: "Ramazan Mahfi Efendi'nin dergâhının bulunduğu yer önceleri bahçe idi. Bir gün Sümbül Efendi buradan geçerken, dergâhın bulunduğu yerde otura­rak: "Buradan tevhid kokusu geliyor" dedi. Hâlbuki Ramazan Mahfî Efendi daha doğmamış idi. Fakat daha sonra İstanbul'a gelen Ramazan Mahfî Efendi buraya gelip yerleşti ve irşad hizmetlerini burada sürdürdü. Ramazan Mahfi Hazretleri, rüya tabirinde çok mahir idi. Diğer ilimlerde de hatırı sayılır bir seviyede idi. Ramazan Mahfî Hazretleri'nin türbesinde bulunan levhadaki beyitlerden birisi şöyledir:

Nefsi açlık ve susuzluk ateşi ile yakmasından

Ramazan-ı Mahfi diye tesmiye olunmuş şayan.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.