Pir Tevekkül Hazretleri

Sinop

(d.? / ö.1433)                                               .

Anadolu'nun manevî zenginliği olan büyük velilerdendir. Adı, Pir Tevekkül'dür. Doğum tarihi bilinmemektedir. 837 (m.1433) yılında Sinop'ta ve­fat etti. Oraya defnedildi. Pir Tevekkül, ilim tahsili için Herat'a kadar gitti. Orada Şeyh Pir Mirim Halveti Hazretleri’ni tanıdı ve ona bağlandı. Bir müddet kaldıktan sonra mem­leket hasreti çekmeye başladı. "Mirim Hazretleri'nin ellerini öptüm. O da elle­rini göğsümün üzerine koydu. Derhal kendimi Sinop'taki evimizde buldum. Annem babam oturuyorlardı. Selam verdim, hemen kalkıp: "Oğlum, sen misin? Nasıl ve nereden geldin?" dediler. Ben onların onlar da benim sesimizi işittik bir müddet hal hatır ve hasret giderdik. Sonra bir ibrik ile abdest aldım. Sonra yine kendimi Mirim Hazretleri'nin huzurunda buldum. İşte o aldığım ibrik de­dim ve oradakilere gösterdim." Tasavvuf tahsilini tamamlayıp hilafet aldıktan sonra, hocasıyla birlikte Anadolu'ya geldi. Mürşidi Mirim Halveti Hazretleri onu irşad için Sinop'a gönderdi. Pir Tevvekkül Sinop'a geldiğinde başından geçenleri anne ve babasına anlattı. Anne ve babası da Yüce Allah'ın kendilerine böyle hayırlı bir evlat verdiğinden dolayı şükrettiler. Oğullarının Halvetiyye yoluna girip, onun tale­besi oldular.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.