PİR MUHAMMED EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Faziletli ve arif bir zat olup, "Hazînetü'l-Ebrâr" adıyla şerbetliği Mesnevî'nin dördüncü cildi Üsküdar'da, Selimiye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır Hicri 1026 (m.1617) yılında yazdığı bu şerhin sonundaki ''Pir Muhammed Mevlevi eş-Şehir Becân-ı Âlem" kaydına göre Mevlevi tarikatı ileri gelenlerin­den biri olduğu anlaşılıyor. Yine bu şerhte doğum yeri olarak Balıkesirli, yerleştiği yer olarak da İs­tanbullu olduğunu açıklıyor. "Hadîkatü'l-Cevâmi" sahibi Hüseyin Ayvansarayî'nin "Mecmua-yı Vefayaf'ında ise tasavvufçular zümresi arasında "Canı Âlem", halk arasında ise "Şeyh Budak" adıyla şöhret bulduğu. Kirmastili (Bursa, Mustafakemalpaşa) olduğu, adının Abdülkadir bulunduğu ve Bursa'da Eşrefzâde merhumun kızı­nın oğlu Şeyh Mehdi Efendi Hazretleri’nden hilafet aldığı, Mesnevî Şerif’in dördüncü cildini şerh ettiği ve Üsküdar'da medfun bulunduğu yazılıdır. Adındaki fark bir tarafa bırakıldığı takdirde bu zatın sülük bakımından Eşrefi ve teberrüken de Mevlevi olduğu anlaşılıyor. Mesnevî'nin inceliklerini memleketinde medfun bulunan Fenaî Sultan Hazretleri'nin manevî işaretiyle Bursa'da Üftade Hazretleri'nden almıştır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.