Pir İlyas Hazretleri

Amasya

(h.837 / m.1433)

Anadolu'nun zenginliği olan büyük dostlarındandır. Adı, Şücaaddin İlyas'tır. Gümüşlüzâde diye de bilinir. Amasya'da doğdu. Doğum tarihi bilin­memektedir. 837 (m.1433) tarihinde Amasya'da vefat etti. Sevâdiye Mahallesi Mezarlığı başındaki Pirler Türbesi'ne defnedildi. Pir İlyas Hazretleri, Amasya'da tahsilini tamamladıktan sonra Amasya müftüsü olarak görev yaptı. Timur Han Amasya'yı aldığı zaman, onu Türkistan'da bulunan Şirvan halkının yararlanması için gönderdi. Yeterli olacak maaş ve diğer ihtiyaçlarını da karşıladı. Pir İlyas Hazretleri Şirvan'a gittikten sonra yeğeni Gümüşlüzâde Celâleddin Abdurrahman Çelebi, Amasya müftüsü oldu. Pir İlyas Hazretleri bir müddet Şirvan'da müftülük ve kadılık görevlerin­de de bulundu. Bu arada öğretmenlik görevini de yerine getirdi. Sonra Kadılık görevini bıraktı ve Sadreddin-i Hayâvî Hazretleri'nin sohbetlerine katıldı. Onun yanında kırk gün halvette kaldı. Bir müddet sonra memleketi olan Amas­ya'ya döndü. Bu hareketinin yanlış olduğunu gördüğü bir rüya üzerine anladı. Rüya­sında Allah Rasulü (s.a.v.) kendisine şöyle hitapta bulunuyordu: "Ey İlyas! Kalbinden başka sevgilileri çıkar. Şu anda zamanın en hayırlı­sı Sadrettin Hayâvî'dir. Onun hizmetine koş." buyurdu. Uyandığımda yaptığım hatayı anladım. Hemen tevbe edip, Sadettin Hayâvî Hazretleri'ne koştum". Pir İlyas, o beldeye yaklaşınca, Sadettin Hayâvî Hazretleri talebelerine: "Pir İlyas geliyor, onu karşılayın" buyurdu. Dergâha varıp o mübarek za­tın önünde diz çöktü ve elini öptü. Bunun üzerine: "Ey Molla İlyas! Rasulüllah Efendimiz'in yol göstermesi nimetine herkes kavuşamaz" buyurdu ve onun gördüğü rüyayı bildiğini işaret etti. Bundan son­ra Pir İlyas Sadrettin Hayâvî Hazretleri'nin uzun yıllar hizmetinde kaldı. Daha sonra kendisinden hilafet aldı. Bundan sonra Pir İlyas Hazretleri mürşidinden izin alıp memleketinde irşad hayatına başladı. Mürşidinin vefat ettiğini duyması üzerine, Amasya'da "Tâciyye" adıyla meşhur olan Gümüşlü Camii'nin yanındaki Gümüşlüoğlu Dergâhı’nda ölünceye kadar irşad hizmetim sürdürdü. Vefat ettiğinde, kendi bağındaki evin sofasında yıkadılar. Bu sırada sofa­nın bir ağacı kırıldı. Üzerine düşmek üzere iken, Pir İlyas Hazretleri doğrulup, bir eliyle ağacı tutup kaldırdı. Sonra tekrar uzandı. Cenaze başında bulunanlar bu hali gözleriyle görüp hayret içinde kaldılar. Bu olay, çok kimsenin Hak yo­luna girip tevbe etmesine sebep oldu.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.