Ömer bin Hamza Efendi Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.?)

Ömer b. Hamza Hazretleri, Zeyniye tarikatı şeyhlerinden faziletli bir zat olup, Edirneli'dir. Adı geçen tarikatın şeyhlerinden Firecikli şeyh Ali b.Sinan Efendi Hazretleri adına yazılmış "Enîsü'l-Celis" adında Arapça ahlak ve muhâdarattan bahseden bir eseri vardır ki, telif tarihi Hicrî 986 (m.1578) yılı­dır. Bu eseri bastıran kimsenin hatası yüzünden, hicrî 1306 yılında, İmam-ı Sülûti'ye mal edilerek Matbaa-i Âmire' de basılmıştır.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.