NURİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

İstanbul'da yetişen büyük Allah dostlarındandır. Adı Mehmed Nuri b. Seyyid Hüseyin olup, lakabı Şemseddin'dir. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin on beşinci batında torunudur. İstanbul'da vefat etti. Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergâhında defnedildi. Nuri Efendi, okunması adet olan bilgileri aldıktan sonra 1826 yılında hacca gitti. Hac dönüşü tahsilini ilerletmek için derslere devam etti. Kayseri'den geçici olarak İstanbul'a gelen büyük mürşid Mehmed Said Efendi'ye in­tisap etti. 1836 yılına kadar ona tasavvuf yolunu öğretti. Kısa zamanda kendi­sini yetiştirip, irşad hayatına verdi. Nuri Efendi Hazretleri, 1836 yılında Yahya Efendi Dergâhı’na postnişin oldu. Aynı dergâh camiinde halka vaaz ve nasihatlerde bulundu. 1841 yılında ikinci defa hacca gitti. Hac dönüşü yine aynı dergâhta irşad hizmetlerine devam etti. Mehmed Nuri Efendi'nin her şeyi, İslam esaslarına ve sünnete uygun idi. Güzel huylu, cömert ve kâmil bir zat idi. Çok talebe yetiştirdi. Mürşid-i kâmilin alameti olarak şöyle derdi: Mürşid-i kâmil olan kimsenin huzuruna vardığın zaman bütün gamın ve kederin gider. İçinde bir ferahlık ve muhabbet uyanır. Meclisinden ayrılmayı istemezsin. Bir inci tanesi gibi olan sözleri, muhabbetini artırır. Ziyaretine gelen herkes, duası ile ferahlığa ulaşır. Onun dua ve niyazı ile içine ferahlık ve güven dolar.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.