Necmeddin İmâd Efendi Hazretleri

Kayseri

(d.? / ö.1224)

On ikinci ve on üçüncü asırlarda Anadolu'da yaşayan velilerdendir. Kay­seri'de yaşamış olan Necmeddin İmad Hazretleri'nin hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgi bulunamamıştır. Ancak Halvetiyye yolu ileri gelenlerinden olduğu ve 621 (m.1224) yılında Kayseri'de vefat ettiği bilinmektedir. Kabri Kayseri'nin Kalendarhane Serçeoğlu mahallesinde ve Hüseyin Bey Hamamı karşısında olup, ziyaret edilmektedir. Necmeddin İmad Hazretleri'nin vefatından asırlarca sonra 1600 yılı baş­larında, Samsun-Amasya ve Çorum taraflarında ortaya çıkan Karayazıcı adın­daki zorba ve isyancılar, Osmanlı idaresine başkaldırdı. Osmanlı ordusunun Rumeli'deki savaşlarda bulunmasını fırsat bilen Karayazıcı, emrindeki çapul­cularla Çorum yöresinden başlayarak, Amasya ve Tokat taraflarını yağmaladıktan sonra Kayseri'ye yaklaştı. İdareciler ve halk, saltanat merkezi İstanbul'a haber göndererek yardım istediler. İsyanı bastırmakla görevlendirilen Vezir Hacı İbrahim Paşa, Kayseri'ye geldi. Karayazıcı'nın güçleriyle çarpıştıysa da başarılı olamadı. Karayazıcı ve güçleri, Kayseri'ye girerek yağma ve talana de­vam etti. Kayseri'yi kuşattığı günün gecesi Şeyh Necmeddin İmad Hazretleri Karayazıcı'nın rüyasına girdi. Onu son derece sıkıştırdı. Ertesi günü eşkıya başı Karayazıcı, Kayseri'den güçlerini geri çekti. Böylece Kayseri halkı büyük bir zulüm ve fitneden kurtuldu. Bu menkıbe halk arasında asırlardan beri anlatıla gelmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.