NAKŞI İBRAHİM EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1702)

Sümbüliyye tarikatı şeyhlerinden âşık ve şair bir zat olup, İstanbullu'dur. "Cennette de ey Nakşî gel Hû diyelim yâ Hû" mısrasının delalet ettiği 1114 (m.1702) yılında İstanbul'da vefat etti. Hekimoğlu Ali Paşa Camii avlusuna defnedildi. Divanı basılmamıştır. Âşıkane gazellerinden kısa bir örnek aşağıdadır:

Oldu gönlüm halvethâne-i merdân-ı aşk.

Menzil-i yekta edindi kalbimi sultan-ı aşk.

Dağ yakılmış, şerha çekmiş, sinesin çak eylemiş,

Böyledir âlemde "Nakşî" hâl-i müştâkân-ı aşk.

Aşk kokan bir deyişi daha:

Hep mamelekin "Nakşî" nisar etti yolunda.

Bir pîr-i benî kaldı heman ol da kefenlik.

Yüce Allah sırrını mukaddes eylesin.