MUSTAFA FEVZİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1871 / ö.1924)

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretleri'nin önde gelen talebelerindendir. Babası Numan Efendi'dir. 1288 (m.1871) yılında Eğin'de doğdu. 1343 (m.1924) yılında, İstanbul-Fatih Çarşamba'da vefat etti. Edirnekapı'dan Eyüp'e giden yol üzerinde, Mustafapaşa Dergâhı civarında defnedildi. Kab­ri, torunlarından Numan Efendi tarafından Edirnekapı Şehitliği'nde Re­cep Peker Caddesi'ne nakledildi. Mustafa Fevzi Efendi, usulüne göre ilimleri tahsil ettikten sonra memuri­yet hayatına atıldıysa da daha sonra kendi isteğiyle emekli olup, Ahmed Ziyaeddin Efendi Hazretleri'nin ilim ve sohbet halkasına katıldı. Onun vefatın­dan sonra son halifesi Hasan Hilmi Efendi'nin sohbetlerine devam etti ve bu zattan hilafet aldı. Mustafa Fevzi Efendi Hazretleri'nin şiir yeteneği çok üstün idi. Büyük mürşidi Ahmed Ziyaeddin Efendi Hazretleri'nin manzum olarak menakıpnamesini yazdı. Diğer eserleri ise şunlardır:

Menâkıb-ı Ziyâiyye,

Menâkıb-ı Hasaniyye,

Îsbâtü'l-Mesâlik,

Mirü'ş-Şühûdî,

Mîzânü'l-İrfan,

Şemsü's-Sefâ fi Evsâfi'l-Mustafâ,

Izhâr-ı Hakikat,

Orduya arz-ı Hâl.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.