Muslihiddin Efendi Hazretleri

Bolu

(d.? / ö.?)

Şeyh Muslihiddin Efendi Hazretleri, Abdürrahim Tirsi Hazretleri'nden tarikat nurunu alıp, yüce Allah'ın nice sırlarına ulaşan bahtiyarlardandır. Ken­disi Mudurnuludur. Vefatı sırasında, Abdürrahim Tirsî Hazretleri'nin oğlu Hamdi Efendi çok küçük yaşta olduğu için vasiyeti gereğince, Muslihiddin Efendi Hazretleri şeyhinin yerine postnişin olmuştur.