MUHAMMED TEVFİK BOSNAVÎ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1785 / ö.1866)

Anadolu'da yetişen büyük velilerdendir. Adı Muhammed Tevfik'tir. Fa­tih civarında bulunan Zeyrek Hamamı'nı işlettiği için "Hammâmî", Unkapanı’nda konağı olduğu için "Unkapanî", Bosnalı olduğu için "Bosnavî" nisbeleriyle anılan Muhammed Tevfik Efendi, 1200 (m.1785) yılında Bosna'da doğdu. 1283 (m.1866) yılında İstanbul'da vefat etti. Kabri, Üsküdar İnadiye semti Nalçacı Hasan Sokağı'nda, 26 numa­ralı evin yanındaki Nalçacı Halil Dergâhı bahçesindedir. Muhammed Tevfik Efendi'nin, Hüsrev Paşa'nın kethüdası olduğu ana kadarki hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Hüsrev Paşa'nın kethüdası iken, İstanbul'da birçok zattan ilim öğrendi. Etyemez Dergâhı şeyhi­ne hizmet ederken Tevfik Efendi'yi bir cezbe hali kapladı. Daha sonra Kuşadalı İbrahim Halveti Hazretleri'nin hizmetine girdi. Daha sonra hastalanan ilk şeyhi Etyemez şeyhinin hizmetinde bulunması için İbrahim Halveti Haz­retleri tarafından İstanbul'a gönderildi. Etyemez Şeyhi vefat edinceye kadar onun hizmetinde kaldı. Onun vefatı üzerine aynı dergâha yerleşti ve hayatının sonuna kadar bu dergâhta hizmetlerine devam etti. Muhammed Tevfik Bosnavî Hazretleri, uzun boylu, zayıf, seyrek sakallı, ela gözlü, ince parmaklı ve hep önüne bakarak yürüyen bir zat idi. Yumuşak huylu, çok cömert ve tatlı sözlü idi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.