Muhammed Sâmî Hazretleri (Sam Şeyhi)

Gaziantep

(d.1447 / ö.1527)

Gaziantep'te yetişen velilerdendir. Adı Muhammed Muhyiddin, babası­nın adı ise Abdurrahman'dır. Gaziantep'e bağlı Sam köyünde 851 (m.1447) yılında doğdu. Zamanın âlimlerinden ve ariflerinden ilim ve feyiz alıp yetişti. Sam Şeyhi veya Müderris Mehmed Efendi diye meşhurdur. Uzun yıllar, Sam köyünde ilim ve irşad hizmetlerinde bulundu. Yavuz Sultan Selim Han, Mısır seferine giderken, Gaziantep'ten geçti. Bölgede meş­hur olan Şeyh Muhammed Sami Hazretleri'nin ziyaretlerinde bulundu. Onun büyük Allah dostu olduğunu derhal anladı. Bu seferde zafer müyesser olup olmayacağını sordu. Muhammed Samî Efendi, Padişahı zaferle müjdeledi. Yavuz Sultan Selim, sefere birlikte çıkmak istediğini söyleyince: "Siz gi­diniz, biz geliriz" dedi. Savaşın en şiddetli zamanında birçok bağ bıçakları ve asma çubuklarının havada uçtuğu, karşı taraf askerlerine kayıplar verdiği gö­rüldü. Yavuz Sultan Selim, Muhammed Samî Efendi Hazretleri'ne, bir arzusu olup olmadığını sordu. O da "Sağlığınızı dileriz" dediyse de sultanın ısrarı üze­rine Sam köyünün aşarını istedi. Sultan Sam'ı Şam anladı ve: "Şam uzak bir şehirdir, Halep'i vereyim" dedi. Padişah'ın yanındakiler yanlışlığı düzeltince, Sultan Sam köyünün aşarını Muhammed Samî Efendi'ye vererek, bu konuda bir de ferman yayınladı. Bu ferman Kanuni zamanında ye­nilenmiştir. Muhammed Sami Efendi Hazretleri 934 (m.1527) yılında vefat etti. Kabri, Sam köyünde olup, soyu hâlâ devam etmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.