MUHAMMED MURAD EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1788 / ö.1847)

İstanbul'da yetişen âlim ve velilerdendir. 1203 (m.1788) yılında İstan­bul'da doğdu. 1264 (m.1847) yılında İstanbul'da vefat etti. Kabri, İstanbul-Çarşamba semtinde kurduğu Dârü'l-Mesnevî'nin bahçesindedir. Babası, Şeyh Abdülhalim el-Ahıshavî en-Nakşibendî'dir. Muhammed Murad Efendi, beş yaşında Kur’an okumaya başladı. On ya­şında hafız oldu. Zamanın bilgilerini tahsil ettikten sonra Eyüb Sultan semtinde Abdullah Kaşgarî'den Mesnevi Şerif okudu. Tasavvuf yolunda, Nakşibendiyye yolu şeyhlerinden Nimetüllah Efendi'ye talebe oldu. Molla Murad Dergâhı’nda şeyhlik yaptı. Sultanahmet Camii'nde vaazlarına devam etti. Dergâhında ayrıca Mesnevi Şerif okuttu. Sohbetlerindendir:

"Üç kimse ile ahbap olup sohbet et. Birincisi, ilim ehli, hüner ve sanat sahibi kimselerle. Bunlarla dostluk kurmak, dünya ve ahiret mutlu­luklarına kavuşmayı kolaylaştırır. İkincisi, güzel huylu kimselerle arkadaş ol ki, böyle kimseler, dostla­rının ayıbını görmemezlikten gelerek örterler ve ayıplarını nasihatlerle düzeltirler. Üçüncüsü, kötü niyetli olmayan, dünyaya düşkünlük göstermeyen, sadık ve ihlâslı olan kimselerle dost olmaktır."

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.