Molla Halil Siirdi Hazretleri

Siirt

(d.? / ö.?)

Büyük velilerden olup, adı Halil b. Hüseyin es-Siirdî el-Ömeri el-Kürdî eş-Şafii'dir. 1164 (m.1750) yılında Bitlis yakınlarında Hizan'da doğdu. 1259 (m.1843) yılında Siirt'te vefat etti. Kabri Siirt'te olup, ziyaret edilmektedir. Devrinin ve yöresinin âlimlerinden ilim tahsil etti. İbrahim Hakkı Erzurumî Hazretleri'nin dua ve teveccühlerine mazhar oldu. Babasından ve yö­re şeyhlerinden tasavvuf neşvesi aldı. Babası aslen Kütahyalı olduğu halde Siirt'te yerleşti. Şefkat ve merhamet sahibi bir zattı. Oğlu Molla Halil'in yetişmesine çok önem verdi. Küçük yaşta onu hocası Sufî Hüseyin Efendi’ye teslim etti. İbrahim Hakkı Hazretleri de onun uzun ömürlü olması için dua etti. Molla Halil Şiirdi de 96 yıl yaşadı. Molla Halil, zahir ilimlerinin yanında tasavvuf ilminde de istenilen sevi­yeye ulaştı. Tedris hayatının yanında, taliplerine tasavvuf dersi vermekten de geri kalmadı. Hayatı boyunca birçok kerametleri görülmüştür. Daha çok ağırlığını ilmî yöne kaydıran Molla Halil Siirdî Hazretleri, bir­birinden değerli 24 esere imza atan müstesna bir ilim adamıdır. Ayrıca birbi­rinden değerli nice âlimin yetişmesine de rehberlik etmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.