Kutbiddin İznikî Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1418)

Şeyhlerin ve âlimlerin büyüklerinden olup, bilinen ilimleri Mevlana Ha­san Paşa’dan tahsil etmiştir. İznik'te Hayreddin Paşa'nın torunlarından Halil Paşa Camii bitişiğindeki türbede defnolunmuştur. Vefatı 821 (m.1418) yılındadır. Eserleri basılmamış olup şunlardır:

  1. Adına izafe edilen "Kutbüddin Tefsiri".

  2. el-Ikdü's-Semîn ve'l-Abdü'l-Yemin.

Kitâbüssalâtın önemli konularını toplayan önsöz ve başka ilavelerden ibarettir. Bir de "Zâdü'l-Meâd-i Fi'l-Fürû'i ve'l-Ahlâk" adında bir eseri vardır. Bu eserinin bir nüshası Bursa'da, İncirli Dergâhı Kütüphanesi'ndedir. Timurleng ile olan görüşmesinde, onun zalimce davranışlarına karşı doğ­ru ve acı sözler söylediği halde Timur'un susmaya mecbur kaldığı rivayet edilmiştir. Farz olan ilmin neler olduğuna dair Türkçe "Rahatü'l-Kulûb" adında bir eseri vardır. Bu eserinin bir nüshası Ayasofya Kütüphanesinde bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mübarek eylesin.