Kurtboğan Hamza Efendi Hazretleri

Amasya

Bu zatın asıl adı Hamza olup, Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin babasıdır. Büyük velilerden Pir İlyas Hazretleri'nin halifelerinden olan Hamza Efendi'nin türbesi Amasya istasyonundadır. Hamza Efendi'ye Kurtboğan lakabının takılması şöyle anlatılır: "Hamza Efendi Hazretleri'nin vefat ettiği günün gecesi bir kurt gelip kabrini açtı. Bu kurt o beldeye daha önceden musallat olmuştu. Yeni mezarları bulur ve ölüyü kabrinden çıkarıp parçalardı. Bu kurt, Şeyh Hamza Hazretleri'ni de parçalayıp yemek istedi. Şeyh Hamza Hazretleri mübarek elini kabirden uzattı, kurdu boğazından yakalayıp boğdu ve öldürdü. Ertesi sabah kabri ziyarete gelen halk kurdu ölü vaziyette, Şeyh Hamza Hazretleri'nin elini de mezar­dan dışarıda buldular. Orada hal sahibi bir zat vardı. O zat: “Kurt değdiği için şeyhin elinin yıkanması lazımdır” dedi. Şeyhin kabrin dışında duran elini hemen yıkadılar. El hemen kabirden içeri çekiliverdi. O günden beri, Şeyh Hamza Efendi Hazretleri Kurtboğan lakabı ile meşhur oldu.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.