KÜÇÜK EMİR EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1528)

İran'da doğup yetişmiş büyük bir velidir. Asıl adı İbrahim'dir. Küçük Emir Efendi diye meşhur olmuştur. Ülkesinde Ehl-i Sünnet Müslümanlarına kar­şı yapılan zulümler sebebiyle İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da çeşitli medrese­lerde müderrislik yapmış olup, en son Eyüp Sultan Camii Kebir Medresesinde görevli iken 1528 yılında vefat etmiştir. Kabri, Eyüp Sultan Camii'nin sol tarafında, ihata duvarı dibindedir. Günümüzde ise Şimşir Baba adıyla tanınıp ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.