Koyun Baba Hazretleri

Çorum

(d.? / ö.?)

Asıl adının Seyyid Ali olduğu, Horasan'da doğup Anadolu'nun İslam­laşması için gönderildiği, hac maksadıyla Hicaz'a gidip, hac görevini edadan sonra Anadolu'ya geçtiği ve Çorum ilinin Osmancık ilçesine yerleştiği ve ora­da vefat ettiği anlaşılmaktadır. Rivayete göre, Koyun Baba Hazretleri, kırk gün bir mağarada riyazat çektikten sonra, kırkıncı gün bir ses duydu: "Arif çoban, ayık çoban! Dile benden ne dilersen?" Koyun Baba Hazretleri: "İlahî ente maksûdu ve rıdâke matlûbî." (Allah'ım! Seni ve senin rızanı —benden razı olmanı— isterim) dedi. O zaman: "Madem bizi istedin. Biz de seni aziz kıldık. Bir karakayı yer vardır. Oraya var. Orasını mekân tut. Misafirlerini hoş tut." denildi. Bunun üzerine Ko­yun Baba Hazretleri, Anadolu'da koyunları ile dolaşırken Osmancık'a geldi­ğinde, ilham edilen yerin burası olduğuna kanaat getirip, camiini, imarethane­sini ve misafirhanesini yaptırır. İlçe merkezinde, 1467 yılında II. Bayezıd tarafından yaptırılmış mermer kapılı, sekizgen gövdeli, piramit kubbeli bir türbedir. Kapı üzerinde Koyun Baba Hazretleri'ne ait olduğu söylenen bir kitabe vardır. Türbe yöre halkınca ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.