Kılıç Dede Hazretleri

Samsun

(d.? / ö.?)

Samsun'un İslam orduları tarafından fethi sırasında şehit düşen derviş­lerden olduğu sanılan Kılıç Dede Hazretleri'nin türbesi, kendi adıyla anılan mahalle ve caminin güneybatı kıyınında bulunmaktadır. 1957–58 yıllarında Tekel Yaprak Tütün İşletme Merkezi'nin yapımı sıra­sında burada bulunan yaklaşık bin kadar kabirden yalnız Kılıç Dede Hazretle­ri'nin kabri bir başka yere nakledilememiş ve türbe ilk bulunduğu yerde sonra­dan yine yapılmıştır. Bu türbe yöre halkı tarafından sık sık ziyaret edilmekte­dir.

Yüce Allah sırrını mukaddes-ve mübarek kılsın.