Keşşaf Hoca Efendi Hazretleri

Malatya

(d.1862 / ö.1938)

Malatya'nın tanınmış velilerindendir. Bu zat 1862 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Babası, şehrin en köklü ve eski ailelerinden Kirişçizâdeler'e mensup Mustafa Efendi'dir. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayıp 1889'da icazet almıştır. 1938 yılında vefat etmiş, Aşağıbağlar köyü mezarlığında defnedilmiştir. Kabri, halen ziyaret edilmektedir. Keşşaf Hoca Efendi ile ilgili yaygın menkıbelerden birisinde şöyle anlatılır: "Keşşaf hocanın gençlik yıllarında Divriği'de çok sayıda âlim bulun­maktadır. Keşşaf Hoca'nın yolu bir gün bu ilçeye düşer. Kaldığı yerde ulema kisvesi değiştirerek medreselerden birisine gider. Bir köşede dersi takip etmeye başlar. Dersin hocası Muhyiddin-i Arabî Hazretleri'ne atıp tutmaya başlayınca, çok sinirlenen Keşşaf Hoca, eline geçirdiği bir malını fırlatarak hocanın kafası­nı yarar. Sonra talebelerinin şaşkın bakışları arasında ayağa kalkıp: "Sen o büyük zatın aleyhinde konuşursan, onun bir kölesi gelip işte böyle kafanı kırar" der. Sonra da dışarı çıkar. Arkasından koşanlar onu yakalayamazlar. Hoca Efendi ise yakında bulu­nan Müftülük binasına doğru gitmektedir. Arkasından gelenlerle birlikte binaya girer. Kütüphaneden çekip çıkardığı bir kitabın sayfalarını çevirerek bir sayfa­ya parmağını basar: "Okuyun şurayı" der. Orada bulunanlardan biri sesli olarak okuyunca Keşşaf Hoca'nın haklı olduğunu herkes anlar ve ders veren hoca efendi de tevbe eder.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.