Kenzî Hasan Efendi Hazretleri

Manisa

(d.? / ö.1700)

Sümbüliyye tarikatı ariflerinden bir zat olup, Ayaşlıdır. Önce memleke­tinde, daha sonra İstanbul'da tahsilini tamamladıktan sonra, Sümbülî dergâhı şeyhlerinden Seyyid Alâeddin Efendi Hazretleri'ne intisap etmiş ve usulüne göre sülük ve tavırlarını bitirip, tarikat feyzinden nasibini alarak irşad görevi ile Manisa'ya gönderilmiştir. Birkaç yıl Manisa'da tarikatın yayılmasına hizmet ettikten sonra 1112 (m.1700) yılında Manisa'da vefat etti. Arifane ilahilerini toplayan bir divançesi vardır. Bunlardan küçük bir ör­nek aşağıdadır:

Aldın mı safa ile musaffa haberin sen?

Ol nur-i Hûda vech-i mücellâ haberin sen.

Her müddeîye sorma ki, aşktan haberi yok

Vâmık'a suai eyle o Azrâ haberin sen.