KARABAŞ ABDURRAHMAN EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1533)

İstanbul velilerindendir. Tacına siyah bir tülbent bağladığı için halk ara­sında "Karabaş Efendi" diye tanınmıştır. İstanbul'da, Yenibahçe'de "Karabaş Mescidi"ni yaptırdı. Kur'an okuma kurallarını gösteren ''Karabaş Tecvidi" adındaki muhteşem eserini yazdı. İstan­bul'da vefat etti. Kabri, Karabaş Mescidi'nin yanında bulunmaktadır. Osmanlı Müellifleri adlı meşhur eserin yazarı M.Tahir Efendi, bu zat hakkında şöyle demektedir: "Tecvid ilminden meşhur Karabaş risalesinin müellifi, hicri 904 yılında İstanbul'da vefat ederek, Mehmed Paşa civarındaki mescidin avlusunda defne­dilmiş olan Şeyh Abdurrahman Karabasi Hazretleri'nin olduğu rivayet edilmiştir. Bu risale ilk defa hicri 1251 yılında Hamza-i Miskin adındaki bir zatın Türkçe yazdığı "Tecvid-i Edâiyye" adındaki tecvidi ile birlikte yazılmıştır." Devrinin şeyhleri arasında yer aldığı bilinmekle beraber sülukünu kim­den tamamladığı ve hilafet aldığı bilinmemektedir.

Yüce Allah sırrını takdis ve mübarek eylesin.