Kâmil Efendi ve Hamdi Baba Hazretleri

Bolu

(d.? / ö.?)

Şeyh Kâmil Efendi ve Hamdi Baba'lara ait türbeler, Bolu-Merkez, Gölyüzü mahallesinde bulunmaktadır. Türbe, kubbeli ve mamur bir durum­da olup, içerisinde bu zatlarla birlikte yedi adet sanduka daha vardır. Türbenin Sokullu Mehmed Paşa tarafından yaptırıldığı bilinir. Bu türbeye daha çok öğrenciler sınıflarını geçmek için ziyarette bulunurlar. Her iki zat ve türbenin diğer sakinleri hakkında yazılı bir bilgiye rastlanamamıştır.