Kalburcu Şeyhi Ahmed Dede Hazretleri

Kütahya

(d.? / ö.1570)

Kanuni devri âlim ve velilerindendir. Kütahya yakınlarında bulunan Gırbalcı köyünde dünyaya gelmiştir. Halk arasında Kalburcu Şeyhi diye meş­hur olmuştur. Mihmandar ve Çavdarlı adlarıyla da bilinmektedir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 978 (m.1570) yılında vefat etmiştir. İlk tahsilini memleketinde yaptı. Kısa sürede büyük servetlere sahip oldu. Sonra İstanbul'a geldi. Burada büyük zatlardan Kütahyalı Merkez Efendi Hazretleri'nin hizmetinde bulundu. Bu sırada Kastamonulu Şeyh Şa'ban Efendi Hazretleri'nin sohbetlerine kavuştu ve kendisinden feyiz aldı. Bundan sonra İstanbul'dan ayrılıp memleketine döndü. Burada bir zaviye yaptırıp insanlara vaaz ve irşatta bulunmaya başladı. Zaviyesinde sofrası de­vamlı açık bulundu. Hayatı boyunca kimseden hediye dâhil hiçbir şey kabul etmedi. Çiftçilikle hayatını sürdürdü. Onun ektiği tohumlar başkalarının ekti­ğinden farklı ve daha güzel mahsul verirdi. Ambarının hiç boş kaldığı görül­medi. Misafirlerine ikramda bulunduktan sonra kendilerini birer hediye ile uğurlardı. "Bu nimetlerin hepsi, Ahmed Dede'nin hocası Abdüllatif Efendi'nin dua­sı bereketiyledir." diye Allahü Teala'ya şükrederdi. Sultan ikinci Selim şehzade iken Ahmed Dede Hazretleri’ni ziyaret etmiş ve zaviyesinin yakınında bir mescit yaptırmıştır. Kalburca Şeyhi Ahmed De­de Hazretleri 978 (m.1570) yılında memleketinde vefat etmiştir. Kabri oradadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.