İrfanı Abdullah Darendevî Efendi Hazretleri

Malatya

(d.? / ö.1770)

Şeyhlerin zahir ilimleri yönünden üstün olanlarından bir zat olup Darendeli'dir. "İrfanı" mahlaslı tasavvuf vadisindeki şiirleri ile "Fevâidü'l-Latife" adında bir eseri ile "Besmele-i Şerife Tefsiri" ve "Mesâlikü's-Sâlikîn" adında eserleri bulunmaktadır. Son eserini 1184 (m.1770) yılında yazmıştır. Bu zatın Darende'de vefat ettiği rivayet edilmiştir. Eserleri, Bursa-Ulucami kütüphanesinde bulunmaktadır.