İBRAHİM HAYRANİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1844)

Anadolu velilerindendir. Eskişehir iline bağlı Mihalıççık ilçesinin Narlı köyünde doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Babasının adı Muhammed'dir. İl­mihal bilgilerini babasının yanında öğrendikten sonra tahsilini ilerletmek için İstanbul'a gitti. Bir yandan medrese tahsilini devam ettirirken bir yandan da Şeyh Vahy Efendi'nin sohbetlerine katıldı. Bir gün Şeyh Efendi: "Oğlum! Bizim ahirete göçmemiz yaklaştı. Henüz bu yoldaki çalışmalarınız tamam olmadı. Bizden sonra Üsküdar Selimiye Dergâhı’nda Ali Behçet Efendi'ye müracaat edip, ondan bu yoldaki çalışmalarınızı tamamlayınız" bu­yurdu. İbrahim Efendi, ilk mürşidini tavsiyesi üzerine, onun vefatından sonra Ali Behçet Efendi'nin huzuruna vardı. İntisapta bulunan İbrahim Efendi kısa zamanda kemale erdi. Kendisinden halifelik aldı. Ali Behçet Efendi vefatına yakın İbrahim Efendi'yi yerine vekil bıraktı. Ali Behçet Efendi bir sohbet sırasında İbrahim Efendi'ye: "Oğlum! Bir zaman gelecek Tahir Ağa Tekkesi şeyhliği boşalacak. Size orası teklif edilecek. Reddetme, kabul et" buyurmuştu. 1259 (m.1843) yılında Tahir Ağa Tekkesi şeyhliği boşalınca, İbrahim Efendi buraya tayin edildi. An­cak İbrahim Efendi mürşidinin dergâhından ayrıldığına çok üzüldü ve kısa za­manda hastalanıp, 1260 (m.1844) yılında vefat etti. Vasiyeti üzerine Selimiye Kışlası yanındaki Selimiye Dergâhı’nın bahçesine defnedildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.