İbrahim Arvasî Efendi Hazretleri

Ağrı

(d.? / ö.1832)

Bu zat, din ve dünya ilimlerini gereğince tahsil etmiş, bulunduğu vila­yette mensubu bulunduğu Arvasi ailesinin mirasçısı ve temsilcisi olmuş âlim, fazıl, kâmil bir velidir. Aynı zamanda diplomat olup, Osmanlı İran ilişkilerinde Devlet-i  Aliyye-i Osmâniyye'yi temsil etmiştir. Unutulmayacak hizmetlerde bulunduğu söylenmektedir. Sofıyye-i aliyye büyüklerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri'nin anne tarafından dedesi olan İbrahim Arvasi Hazretleri, 1832 yılında Doğubeyazıd'da vefat etmiştir. Kabri, Yukarı Doğubeyazıd'da olup, halen ziyaret edilmek­tedir,

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.