HOCA HÜSAM EFENDİ (MESNEVİ HAN) HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1863)

Aslen İstanbullu olup, Mesnevî'nin sırlarına vâkıf manevî bir şahsiyettir. Feyzini, Nakşibendiyye şeyhlerinden Bursalı Hacı Emin Efendi'den tamamla­mıştır. 1281 (m.1863) yılında vefat edip, Eyüp Sultan civarında, İdris Köş­kü denilen yerdeki dergâhta, üstadı Hoca Salim Efendi Hazretleri'nin ya­nına defnedilmiştir. Mesnevi'nin, Molla Cami tarzında baştaki beyitlerini ve Buhari Şerif’in baştan 15 cüzünü şerh ettiği gibi, Tirmizi'nin eserlerinden "Şemâil-i Şerîfe"yi de tercüme etmiştir. Bu tercüme basılmıştır.

Allah'ın rahmeti üzerine olsun.