Hayreddin Halil b. Kasım Efendi Hazretleri

Kastamonu

(d.? / ö.1475)

Anadolu'nun manevî zenginliği olan ve Kastamonu İlinin Küre ilçesinde medfun bulunan bir velidir. Ataları, Moğolların İslam ülkelerini istilasıyla Anadolu'ya gelmiş ve Kastamonu'ya yerleşmiştir. Babasının adı Kasım, dedesi­nin adı Hacı Safa'dır. 897 (m.1475) yılında vefat etmiştir. İlköğrenimini memleketinde yaptıktan sonra Bursa'ya gitti. Oradan Edir­ne'ye geçti. Burada Molla Hüsrev'in kardeşinden ilim öğrendi. Edirne'den tek­rar Bursa'ya döndü. Orada yine ilim çevrelerinde bulunduktan sonra Molla Yeğan'ın sohbetlerine devam etti. Buradan Taşköprü Muzafferiye Medresesi'ne müderris tayin edildi. Bir müddet burada rahat ve huzur içinde talebe yetiştirdi. Bir müddet sonra ilmî derecesini öğrenen Sultan Fatih, Hayreddin Halil Efendi'yi Fatih-Sahn-ı Seman Medreseleri'nde görevlendirdi ise de Hayreddin Efendi'nin bu görevi kabul etmemesi üzerine Taşköprü'deki müderrislik görevinden azledildi. Bundan sonra maddi sıkıntı içine düşen Hayreddin Halil Efendi'yi Küreli hemşehrileri gelip, doğum yeri olan Küre'ye götürdüler. O vefatına kadar bu­rada vaaz ve irşad görevleri ile meşgul oldu. Vefat ettiğinde cenazesi, son gö­revini sürdürdüğü Hızır Efendi Camii'nin avlusuna defnedildi. Taşköprü-Muzafferiye Medresesi'ndeki görevi kırk yıl kadar sürmüştür. Takva ve tevazu sahibi bir insan olup çevresince çok sevilmiş ve sayılmıştır. Tatlı dilli sohbetleriyle gönülleri fethetmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.