HACI RAMAZAN EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1514)

Osmanlılar döneminde yetişen Anadolu velilerindendir. Kastamonuludur. Abid ve zahid bir zattır. Doğum tarihi tespit edilememiştir. 920 (m.1514) yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulunamamıştır. Kastamonulu Hacı Ramazan Efendi Hazretleri, bütün hayatını, geceleri namaz kılarak, gündüzleri de oruç tutarak geçirirdi. Uzlet ehli denilebilecek bir yaşayışı vardı. Çevresinde bulunanlar duasının müstecab olduğuna inanırlar, kendisine karşı kusur etmemeye gayret gösterirlerdi. Kendisinden birçok keramet zahir olduğu söylenir. Rivayete göre, Hacı Ramazan Efendi Hazretleri'nin ömrünün sonunda hastalığı artıp vefatı yaklaştığında, âlimlerden Şeyh Muhyiddin Efendi adında bir zat onu ziyarete geldi. Söz sırasında Hacı Ramazan Efendi Hazretleri, Muhyiddin Efendi’ye: "Hak Celle ve Âlâ Hazretleri’nin emriyle ben herhalde yarın öleceğim. Cenaze namazımı sizin kıldırmanız uygun görülmüştür" buyurdu. Gerçekten de dediği gibi ertesi günü vefat edip, mübarek ruhu Melekût Âlemi’ne yükselin­ce, vasiyeti gereği cenaze namazını Muhyiddin Efendi Hazretleri kıldırmıştır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.