Hacı Mahmud Efendi Hazretleri

Niğde

(d.? / ö.?)

Anadolu'da yetişen velilerdendir. Halk arasında el-Hac Mahmud Efendi diye meşhurdur. Kabri, Niğde'de, şehir içerisinde, bir cadde üzerinde bu­lunmaktadır. Yaşadığı devir hakkında bilgi bulunamayan Hacı Mahmud Efendi Haz­retleri'nin kabri şehir içi yolları genişletilirken kaldırılmak istenmiş, fakat bu işi edepsizce yapmak isteyenlerin başlarına çeşitli olaylar gelmiştir. Yerinden kaldırdıkları takdirde büyük felaketlerden korkan ilgililer, el-Hac Mahmud Efendi Hazretleri'nin kabrine bir daha dokunamamışlardır. Ha­len cadde ortasında duran kabri devamlı ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.