Hacı Hasan Efendi Hazretleri

Kayseri

(d.1914 / ö.1987)

Hacı Hasan Efendi Hazretleri, 1339 (m.1914) yılında Kayseri'nin Yah­yalı ilçesi, Kavacık Mahallesi'nde dünyaya geldi. Büyük dedesi, seyyidlerden Hacı Osmanzâde, dedesi Hacı Ahmed Efendi, babaannesi de Hâlime Hanım'dır. Babası, Muhammed Esad Efendi Hazretleri'nin halifesi Mustafa Hulu­si Efendi, annesi Hacı Mehmed Hoca'nın kızı Ayşe Hanım'dır. Dinî eğitimin yasak olduğu dönemlerde oğlunun nasıl yetişeceği konu­sunda endişelenen babası Mustafa Hulusi Efendi'ye, Ayşe Hanım: "Telaş etme efendi,   ben evladımı rüyamda Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)'in dizinin dibinde okurken gördüm" derdi.

Ondörtte vurdular manevî aşı

Durmadan akardı gözümün yaşı.

diyerek şiirlerinde belirttikleri gibi on dört yaşında babasından ders ala­rak fiilen tasavvuf yoluna girdi. Hasan Efendi, Adanalı Ali Hoca'nın kızı Meryem Hanım'la evlendi. Bu evlilikten üç erkek, dört kız evladı dünyaya geldi. Hacı Hasan Efendi, manevî emaneti, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nden 1939 yılında hilafet aldı. Hacı Hasan Efendi Hazretleri, Nakşî icazetinin yanında Kâdiriyye'den de icazetli idi. Bu icazetini de 1965 yılında al­dı. Sami Ramazanoğlu Hazretleri, 1978 yılında, seçkin bir topluluk huzu­runda üç defe “Vekilimsin” buyurdu, Medine-i Münevvere'ye hicretlerinde de yakınlarına: "Hasan Efendi'yi her beldeden grup grup ziyaret etsinler. O bir beldeye gelirse sohbetine katılsınlar" buyurdu. Hacı Hasan Efendi, irşad hayatını, Kayseri ve Adana yöreleri başta ol­mak üzere memleketin muhtelif yerlerinde vaazlar vererek halka yararlı olma­ya çalıştı. Hazretin şiirleri de tasavvuf konusunu işleyen motifler içerir. Bir dörtlük örneği aşağıdadır:

Kalemdar ahlâkın fena

Bu fiille gitme Sin’e,

Tutar bunu akıldâne,

Ahlâk güzel olmak gerek.

1976 yılında şeker hastalığından muzdarip hale geldi. Ankara'da zaman zaman tedaviye alındı. 1984 yılından itibaren kalp yetmezlikleri de görülmeye haşlandı. 1987 yılında Hakk'ın geniş rahmetine kavuştu. Yahyalı Kavacık Mahallesindeki Kalender Camii'ne defnedildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.