Gözükızıl Mehmed Baba Hazretleri

Gaziantep

(d.? / ö.1563)

Gaziantep velilerindendir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Cıncıkçı Mağarası denilen yerde münzevi, herkesten uzak, yalnız bir hayat sürdü. Do­ğum ve vefat tarihleri belli değildir. On dokuzuncu asırda yaşamıştır. Kabri Gaziantep'tedir. Halktan biri arkadaşları ile konuşurken hacca gideceğini söyledi. Arkada­şı ise gidemeyeceğini ileri sürdü. Bunun üzerine: "Gitmezsem karım benden boş olsun" dedi. Hac zamanı bazı sebeplerden dolayı o zat yola çıkamadı. Arife gününe bir gün kala hanımı: "Aramızda artık nikâh kalmadı" diye adamı eve almadı. Ne yapacağını şaşıran adamcağız, bir dostuna danıştı. O da: "Gözükızıl Mehmed Baba'ya git. O, derdine bir çare bulur" dedi. Bunun üzerine o zat gidip halini Gözükızıl Mehmed Baba'ya anlattı. O da yüzünü kıbleye çevirip: ''Seni Şam'da bir demirciye yollayacağım. O seni Mekke'ye götürür. Ba­na orada ne hediye verirlerse onu da birlikte getir." dedi. Adam gözünü kapattı. Gözükızıl Mehmed Baba onu eliyle itti. Gözünü açtığında kendini Şam'da tarif edilen demircinin dükkânında buldu. Durumu demirciye anlattı. Demirci de: "Seni Medine'de bir fırıncıya yollayacağım. O seni Arafat'a götürür. Gö­zünü yummasını söyleyip eli ile itince, adam kendisini Medine'de buldu. Fırın­cının yardımı ile Arafat'a çıktı. Hac farizasını yerine getirdikten sonra fırıncı­nın tarifi üzerine Zemzem Kuyusu'nun yanındaki zatı buldu. Bu zat: "Gözükızıl'a söyle. Neden doğrudan doğruya göndermiyor da vasıtalı yolluyor" dedikten sonra, Gözükızıl'a verilmek üzere bir kefen ve bir kap zem­zem verdi. Hacıya: "Gözünü kapa" deyince, o zat kendini Gaziantep'te buldu. Hacı hediyele­ri Gözükızıl Mehmed Baha'ya verince: "Demek artık bize ahiret yolculuğu göründü. Kısa zaman sonra beni def­nedersiniz" dedi. Hacı eve gidince hanımı yine içeri almadı. Durumu Gözükızıl Mehmed Baba'ya anlatınca: "Kadıya git. O senin meseleni çözer" dedi. O da hanımını alıp kadıya gitti. Kadı nikâhlarının devam ettiğine dair bir karar verdi. Ertesi gün Gözükızıl Mehmed Baba'nın yanına vardıklarında vefat ettiğini gördüler ve bulunduğu yere defnettiler.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.