Fethullah Musulî Efendi Hazretleri

Malatya

(d.? / ö.?)

Fethullah Musulî Hazretleri, Peygamber Efendimiz'in soyundan olup, seyyittir ve Musullu olduğu anlaşılmaktadır. Urfa valisi Ali Paşa'nın damadı olan Darendeli Hüseyin Paşa'nın ricasıyla Darende'ye yerleşen Fethullah Musulî Hazretleri'nin yazdığı iki yüz kadar eserinden elli kadarı Darende Mehmed Paşa Halk Kütüphanesi'nde el yazması olarak bulunmaktadır. Fethullah Musulî Hazretleri'nin kabri, Darende Eskişehir Kabrista­nı'ndaki türbesindedir. Yanında bulunan kabir ise, Darende'ye gelmesine ve­sile olan Hüseyin Paşa'ya aittir.                                           

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.