Fâzıl Baba Hazretleri

Malatya

(d.1918 / ö.1981)

Bu zat, 1918 yılında Malatya'da doğdu. Babasının adı Yusuf, annesinin adı ise Fatma'dır. Henüz üç yaşında iken babası vefat etmiş, yedi kardeşi ile birlikte yetim kalmış. Birkaç yıl sonra o zamanın meşhur zenginlerinden Haleplioğlu'nun bağ, bahçe ve tarla işlerinde çalışmış ve çobanlık yapmıştır. Küçük yaşta hem çalışmış, hem de Osmanlıca dersler almıştır. Daha kü­çük yaşlarında İslam'ı tam olarak yaşamaya çalışmış, kendini ibadete vermiştir. İki defa evlenmiş, ikinci evliliğinden sonra iki erkek çocuğu olmuştur. Geçimini, Malatya Çarmuzu Mahallesi, Babuhlu semtinde bulunan ta­bakhanede çalışarak temin etmiştir. Bir süre sonra Konya'ya giderek, Mevlana Celaleddin-i Rumî Hazretleri'nin dergâhına gidip ziyarette bulunmuş ve iki yıl kadar burada kalmıştır. Özellikle tasavvuf ehli olan Aziziye Camii İmamı Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi'nin sohbetlerinde bulunmuştur. Daha sonra Malatya'ya dönüp bir yıl kaldıktan sonra Urfa'ya gitmiş, burada da iki yıl kadar der­vişane hayat yaşamıştır. Kardeşlerinin ısrarı üzerine tekrar Malatya'ya dönmüş, Babuhlu debekhanesinde inzivaya çekilmiştir. Namaz kılmaktan alnında secde izleri görülen nur yüzlü Fazıl Baba Hazretleri'nin, sağlığında kendisinden dua, himmet ve feyiz almak için pek çok in­san yurdun çeşitli yerlerinden ziyaretine gelmiş ve gönül doluluğu ile geri dönmüşlerdir. 29.12.1981 yılında, Malatya'da, inzivada bulunduğu yerde vefat etmiştir. Bu zatın Hızır Aleyhisselam meşrebinde olduğu söylenir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.