Fahrüddin-i Rûmî Hazretleri

Bolu

(d.? / ö.?)

Sultan I. Beyazıd (Yıldırım Beyazıd) devri âlim ve şeyhlerinden olup, Bolu'ya bağlı Mudurnu'da irşad görevi ile meşgul olmuştur. Tesirli dualar hakkındaki bahis ve rivayetleri içeren eseri ile fetvalara dair "Müştemilü'l-Ahkâm", tasavvuf ve kelama dair "Ferâidü’l-Leâlî" adlı eserleri vardır. "Müştemilü'l-Ahkâm" adlı eseri, mücmel ve mufassal olmak üzere iki ayrı büyüklükte tertip edilmiştir. Eserlerden birer nüshası Yenicami Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. İbn Fahreddin olarak tanınmış oğlunun da "Esrâr-ı Muhammediyye" adında bir eseri vardır.