Fahri Efendi Hazretleri

Konya

(d.1879 / ö.1950)

Konya'da yetişen velilerdendir. Hadim'in Taşkent bucağında 1297 (m.1879) yılında dünyaya geldi. Babası, büyük âlimlerden Mehmed Hoca Efendi'dir. İlk tahsilini babasından aldı. Daha sonra Konya'ya giderek devrin âlimlerinden yararlandı. Tasavvuf yolunda ilerlemek için Konya'da Muhammed Bahaeddin Efendi Hazretleri'ne bağlandı. Kısa zamanda sülukünu tamamlayıp, mürşidinin vefatı üzerine yerine postnişin oldu. Türkçeden başka Arapça ve Farsçayı da çok iyi bilirdi. Daha sonra çok güzel Rumca öğrendi. Bir ara Sofya'da vaizlik yaptı. Medreselerin ve tekkele­rin kapatılmaları üzerine evine çekildi. Gelen gidenlere evinde yararlı olmaya çalıştı. Bir gün talebesi Veyiszâde Mustafa Efendi ile bir yere gidiyordu. O sıra­da Hacı Mustafa Efendi'yi tanıyan bir kadın gelip: "Hocam, bahçemizdeki kuyuya bir tavuk düşüp ölmüş. Fakat şişmeden çıkardık. Kuyuyu temizlemek için ne yapalım?" diye sordu. Hacı Mustafa Efendi: "Kırk kova su çekmek lazımdır. Elli yahut altmış kova çıkarılırsa daha iyi olur" dedi. Kadın tekrar: "Hocam, suyu kendi kovası ile mi çıkaralım yoksa başka kova ile mi?" diye sorunca: "Kovayla" cevabını verdi. Hanımın içi rahat etmediğinden bazı sorular sormak için hazırlanırken Fahri Efendi Hazretleri söze karışarak: "Hanım, kırk kova çek, rahatına bak. Kuyu temiz olur. Hatta bir bardak su getir ben de içeyim" dedi. Kadın gittikten sonra talebesi Veyiszâde'ye döne­rek: "Mustafa, Mustafa! Halkı zora sokmak, gönlünde ukde bırakmamak, işle­ri kolaylaştırmak lazımdır" diyerek tembihte bulundu. Her hali ve düşüncesi ile ilim, irfan ve fazilet sahibi olan Fahri Efendi Hazretleri, 1369 (m.1950) yılında Konya'da vefat etti. Hacı Fettah mezarlı­ğında, hocasının türbesinin yanına defnedildi. Kabri, halen ziyaret edilmek­tedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.