Eroğlu Nuri Efendi Hazretleri

Manisa

(d.? / ö.?)

Yiğitbaşı Ahmed Efendi Hazretleri'nin halifelerinden Elmalılı Şeyh Abdülvehab Efendi Hazretleri'nden halifelik almış olup Elmalı'dandır. Kula ile Eşme ilçeleri arasında, kendi adıyla söylenen Eroğlu köyünde medfundur. "Divan"ı ile "Mir'atü'l-Âşıkîn" adında tarikata girenlerin hallerine dair Türkçe bir eseri Kula'da görülmüştür. Bu eserin bir nüshası da Manisa'da, Mu­radiye Kütüphanesinde bulunmaktadır. Divan'ındaki şiirlerinden kısa bir örnek aşağıdadır:

Nida ettim gelsin âşık olanlar,

Hakk'a gidenlerin yoludur tevhid.

Aşkın dersin bundan aldı alanlar,

İlm-i Ledün'ün dilidir tevhid.

Kefil oldu size vuslat dosta,

Yapışalım, kudret elidir tevhid.