Ebdal Hasan Hazretleri

Kastamonu

(d.? / ö.?)

İslamiyet'i yaymak için Horasan'dan Anadolu'ya gelen gazi dervişlerden olduğu sanılan Ebdal Hasan Hazretleri'nin kabri Kastamonu ili, Taşköprü il­çesinin on beş kilometre güneyindeki Abdal Hasan köyünde bulunmakta­dır. Ebdal Hasan Hazretleri'ne dair kaynaklarda bilgiye rastlanmamıştır. Tür­besi içinde yer alan diğer kabrin de Yıldırım Beyazıd Han'ın kızına ait olduğu rivayet edilmektedir. Türbenin yanında, Ebdal Hasan Hazretleri'nin talebe yetiştirdiği medre­sesi, tekkesi, camii ve bir de hamamı vardır. Medrese birkaç yıl önce yıkılmış olup, tekke ve hamam terk edilmiş halde bulunmaktadır. Cami ibadete açıktır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.