(Dârendeli) Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri

Malatya

(d.1915 / ö.1990)

Darendeli Şeyhzadeoğullarından Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi Haz­retleri, 1333 (m.1915) yılında, Birinci Cihan Harbi'nin karışık ve karanlık or­tamında dünyaya geldi. Babası, Hasan Fevzi Efendi vasıtasıyla Hazreti Hüse­yin (r.a.)'e, annesi Fatıma Hanım kanalıyla da meşayıhtan Taceddin Veli Hazretleri'ne uzanır. Onun soyu da seyyittir. Bu durumda Osman Hulusi Efendi Hazretleri, hem baba, hem de anne tarafından seyyittir. Hulusi Efendi, on ikinci kuşaktan da Somuncu Baba olarak bilinen Hamidüddin Veli Hazretleri'nin torunlarındandı. Daha önce soyadı "Şeyhzâdeoğlu" iken, Ehramcızâde İsmail Toprak Hazretleri'ne intisap ettikten sonra, yine ihvanlarından Gürünlü Sırrı Efendi'nin soyadı olarak "Su"yu alma­sı üzerine "Anâsır-ı Erbaa"yı tamamlamak niyetiyle kendisine "Ateş" soyadını benimsemiş, öyle de düzeltmiştir. İtina ile topladığı eserler, zamanla büyük bir kitaplık haline gelmiş ve Darende'ye armağan edilmiştir. Marangozluk ve ciltçilik gibi mesleklerde ilerlemiş, her iki mesleğini zamanla geliştirmiştir. Güreşçiliği ile yüzücülüğü­nün de iyi derecede olduğu kendisini tanıyanlarca anlatılmaktadır. 1938 yılında Naciye Hanım'la evlenmiş, bu evlilikten beşi erkek, beşi kız olmak üzere on evlatları olmuştur. Osman Hulusi Efendi, 1945 yılından itibaren Darende'de, Şeyh Hamid-i Veli camiinin fahri imam hatipliğini fahri olarak yürütmeye başlamış, bu göre­vini 1953 yılında emekli oluncaya kadar sürdürmüştür. Ondan sonra fahri hizmetlerine devam etmiş, birçok hizmetinin yanında Darende İmam-Hatip Okulu da onun eserleri arasında yer almaktadır. Hulusi Efendi Hazretleri, 14 Haziran 1990 perşembe günü İstanbul'da vefat etmiş, ertesi günü uçakla Kayseri'ye, oradan da Darende'ye götürülerek büyük bir cemaatle kılınan cenaze namazından sonra, Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri Camii'nin avlusunda, ecdat mezarlığına defnedilmiştir. Hulusi Efendi Hazretleri'nin şiir kabiliyeti çok üstün olup, şiirlerinin ço­ğu Divan'ında toplanmıştır. Şiirlerinde daha çok dost ve yâr temasını işleyen hazretin şiirlerinden bir örnek aşağıdadır.

Maksad o yardır, yârin unutma

Gayri zümrandır yârin unutma.

Hayrın kusurun hüznün sürurun

Olsun huzurun, yârin unutma.

Bil an-ı hâzır, hâline nazır,

Et vird-i hatır, yârin unutma.

Fâsık desinler, fâcir desinler,

Sen sâdık olup, yârin unutma.

Hulusî der bir, yâdın olup yar,

Kur gizli pazar, yârin unutma.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.