Çelebi Cemaleddin Efendi Hazretleri

Konya

(d.? / ö.?)

Anadolu'nun manevî zenginliği olan velilerdendir. Doğum ve vefat ta­rihleri belli değildir. Anadolu'nun neresinde yaşadığı da kesin olarak bilinme­mektedir. Ancak Konya'da yaşamış olması muhtemeldir. Babasının adı, Emir Ali Küçük'tür. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunma­yan Çelebi Cemaleddin Efendi Sultan Yıldırım Bayezıd Han zamanında yaşa­mış velilerdendir. Şeyh Adil Hazretleri'nden icazet alarak halife olmuştur. Çelebi Cemaleddin Efendi, mürşidi Şeyh Adil Hazretleri hayatta olduğu sürece, ders için kendisine başvurulmuş olmasına rağmen, kimseye ders ver­memiştir. Kimseye darılıp kızdığını gören olmamıştır. Dostuna da düşmanına da aynı muamelede bulunurdu. Onun yumuşak huyluluğu, insanlar arasında gıpta ile konuşulurdu. Onun büyüklüğünü anlamayanlardan biri hacca gitmek üzere yola çıktı. Yolda hırsızlar yolunu kesti. Bütün paralarını aldılar. Bitkin ve üzgün dolaşırken Çelebi Cemaleddin Efendi'yi karşısında gördü. Elinde bulunan keseyi ve­rip: "Bunu al ve kimseye söyleme" buyurup gözden kayboldu. Bu sırada o şahıs kesedeki paraları saydığında çalınan altınları kadar olduğunu gördü. Hac dönüşünde Çelebi Cemaleddin Efendi'nin dergâhına gidip, çok teşekkür etti. Sonra da onun talebeleri arasına girdi. Ömrünün sonuna kadar bir daha yanın­dan ayrılmadı. Çelebi Cemaleddin Efendi Hazretleri elli yıl boyunca insanlara Allah yolunu gösterdi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.