Çelebi Arif Küçük Efendi Hazretleri

Afyon

(d.? / ö.?)

Anadolu'da yetişen Mevleviyye tarikatı velilerindendir. Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. Doğum tarihi ve yeri de belli değil­dir. Yedi yaşında babasını kaybetmiş, yetim kalmıştır. Çelebi Arif Küçük Efendi, Şeyh Küçük Muhammed Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde kemale erdi. İlim tahsili ve âlimlerin ziyareti için hayli beldeler dolaştı. Sonunda yine efendisinin dergâhına döndü. Sülûkünu tamam­layıp kendisinden hilafet aldı. Daha sonra da kızı ile evlendi. Mevlana Celaleddin-i Rumî Hazretleri'nin manevî işareti üzerine hocasının vefatından sonra yerine postnişin oldu. Bir ara kendisini çekemeyenler hakkında iftiralarda bulunup Bolvadin mahkemesine dava açtılar. Bir takım maddî ve manevî sıkıntılara uğradı. Za­manın padişahı onu rahatsız edenleri cezalandırmak istediyse de o bunu kabul etmedi. Kendisine zulmedenleri ve iftirada bulunanları affetti.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.