BOSNALI MUHAMMED FAZIL PAŞA HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Sultan Abdülaziz Han devri arif ve fazıllarından bir zattır. Mevleviyye evradını (zikirlerini) geniş bir şekilde şerh etmiştir. Mevleviyye ariflerinin kâmillerindendir. Kabri Galata Mevlevihanesi'nde bulunmaktadır. Adı geçen mevlevihanenin kütüphanesinde bir de Divan'ı vardır. Evrad şerhi basılmıştır.

Yüce Allah sırlarını takdis ve mübarek kılsın.