Boranlı Mustafa Baba Hazretleri

Malatya

(d.1885 / ö.1968)

Malatya ilimizin zenginliği olan velilerdendir. 1302 (m.1885) yılında Malatya iline bağlı Boran köyünde doğdu. 1388 (m.1968) yılında vefat etti. Abdullah Fahri Baba'nın yetiştirdiği meşhur zatlardan ve onun halifelerindendir. 1912 yılında Tabur İmamı olarak Balkan Savaşı'na katıldı. Bundan son­ra, Boran köyünde, Fahri Baba zaviyesinde sohbetleriyle halka doğru yolu göstererek irşad etti. Halk arasında çok sevilip hürmet gösterilmiş ve keramet­leri anlatıla gelmiştir. Boranlı Mustafa Baba'nın şöhretini duyan bir mühendis, bir gün onun köyüne giderken içinden: "Eğer bu zat erenlerden ise baklava ikram etsin" diye içinden geçirmiş, bu düşünce ile Mustafa Baba'nın evine varmıştır. O sırada Mustafa Baba'nın evinde yemek yenmekte imiş. Ancak henüz baklavaya dokunulmamış imiş. O sırada da mühendis içeri girmiş, Mustafa Baba ona bakıp: 'Tez gel ki, baklavaya yetişesin" buyurmuşlar. Mühendis olanlara şaşır­mış ve onun muhterem bir zat olduğunu anlamıştır. Buna benzer birçok kera­meti anlatılmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.