Bekir Sıdkı Visali Efendi Hazretleri

İzmir

(d.1880 / ö.1962)

Anadolu'da yetişen velilerdendir. 1880 yılında Manisa İlinin Kula ilçe­sinde doğdu. Babası, Mollazâde Hacı Mehmed Efendi'dir. Tahsiline Kula'da başladı. Daha sonra İstanbul'a gidip, Fatih medreselerinde uzun yıllar öğrenim gördü. Sonra da tasavvuf yoluna girerek Sami Niyazi Uşşâkî Hazretleri'ne inti­sap etti. Onun sohbetlerinde kemale erdi. Sami Niyazi Uşşâkî Hazretleri, talebelerine her sabah ne rüya gördüklerini sorardı. Bekir Sıdkı Visali Efendi de gördüğü rüyasını efendisine şöyle anlattı: "Efendim, rüyamda bir meydanda at koşusu vardı. Ben ise birbiri üzeri­ne binmiş dört atın en üstündekine binmiştim. Atlar koşuya başladıktan sonra, benim bindiğim atlar en öne geçti ve hedefe herkesten önce vardım. Orada bizlere bakan kalabalık, "Bekir Efendi kazandı" diyerek bana iltifatta bulun­dular" diye anlattı. Sami Niyazi Uşşâkî Hazretleri de: "Oğlum Bekir! Sen dört ilme de kavuşacaksın. Birinci at şeriat, ikinci at tarikat, üçüncü at hakikat, dördüncü at ise ma'rifettir" buyurdu. Bekir Sıdkı Visali Efendi Hazretleri, hilafet aldıktan sonra Kula'ya dön­dü. Bir müddet halı ticaretiyle meşgul oldu. Bir süre sonra da İzmir'e nakletti. Taliplerine ilim ve irfan aşılamaya çalıştı. İnsanlara doğru yolu anlatmakla ömrünü tüketen Bekir Sıdkı Efendi 1962 yılında İzmir'de vefat etti. ''Hakikat ve Ma'rifet Sırları" adlı bir divanı da vardır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.